»
دوشنبه 25 آذر 1398 شمسی
Monday 16 December 2019 GMT
دوشنبه 12 موردال ما 1593 دیلمی
  منوی اصلی
Skip Navigation Links
درباره ديلمستانExpand درباره ديلمستان
چند رسانه ايExpand چند رسانه اي
زبان Expand زبان
سايت بره سر
الموت من
در سياهكل
منجيل نيوز
لوشان
رودبار آنلاين
شكوفه هاي زيتون
شميران
البرز
سولقان
كن
رودسري ها
طالقان
اشكور
نواي رودبار
 
   شرح مطلب
 کدخداي شهرما..؟
پژمان عبدالهي دارستاني , یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 8:15

- شهرمن شهري عجيب است نه کسي مي رنجد ونه کسي مشکل آب ونان دارد و نه جوان بيکار


- شهرمن  نه زلزله  به خود ديده ونه  زخمي و نه يتيم به خود ديده نه کسي در سوگ  فرزند ميسوزد


- شهرمن شهريست که بخاطر داشتن کارخانجات وشرکتهايش چون پتروشيمي و فولاد کارخانه سيمان و کفش گنجه کارخانه کاشي هاي فعالش و شهرکهاي صنعتي ورشکسته نشده اش همگي شاغلند وثرتمند و هميشه آرامش بر آن حاکم است .


- شهرمن داراي مديراني از قبايل و طوايفي است که جز به رفع مشکل همگاني به چيز ديگري فکر نميکندواصلا طايفه بازي و قبيله گرايي درشهرمن وجودندارد!!!؟؟


- شهرمن شهريست که نمايندگان پارلماني و انجمن شهرش، از مديريت شهري نظارت پارلمانيش،بدون هيچگونه رابطه بازي و طايفه بازي انتخاب و تشکيل ميشوند ومديرانش بر اساس شايسته سالاري مطلق بدون ايل وقبيله گرايي انتصاب وانتخاب  ميشوند!!!!!


- شهرمن شهريست که بوي تنش و خود محوري و طايفه سالاري و بروکراسي از آن بر نميخيزد.


- مگر ميشود شهر من که از بافرهنگ ترين وبا قدمت ترين شهرهاست استخدامهايش انتصابات وانتخاب مديران و کارمندانش براساس طايفه و قبيله و دوست و رفاقت بازي باشد  درشهرمن درارگانها و سازمانها و اداراتش وقتي نيازبه نيرو کار دارند ويا مدير و کارمند با استفاده از شايسته سالاري شايسته گزيني و بدون رابطه بازي نيروجذب ميکنند.وحق به حق دار ميرسد


- اصلا درشهرو ديار من هيچوقت جوانان اقوام وفاميل را باعنوان آبدارچي ونطافتچي  وکارگر وباغبان و خدمات شهري و.... استخدام نميکنند! و سپس به عنوان مدير وشهردار ...سراز بقچه پرسکه...درآورند


- شهرمن انجمن شهرمن هيچوقت شهرداري انتخاب نميکنند که درخدمت شوراباشدو بعضا دستي بر اختلاس و غارت اموال عمومي داشته باشد


-  شهرمن شهري متمدن است هيچوقت متوليانش براي پيشرفت شهرش دست به استخدامهاي غير تخصصي نميزند چون ميدانند افراد غيرتخصصي و بي سواد درآينده نه تنها باري از مشکلات راحل نخواهدکرد بلکه به مشکلات مي افزايندسدراه پيشرفت و توسعه شهري ميشوند


- شهرمن مبلمانش،زيبا وکم نظير است درحد مر کز استان مدرن وتوسعه يافته است


- شهرمن شهري توريستي است متوليان شهري اش تنها دغدغه شان ايجاد زيرساختهايي گردشگريست ، پارک و هتل ايجاد بلوارهاي زيبا و ورودي وخروجيهاي قشنگي داردو دل هر گردشگري را مي ربايد


- شهرمن آن شهرنيست که بعد از30 سال  زحمتکشان و دلسوزانش بنده خداها بخاطر وسعت زيادش هنوز فرصت نکرده اند اثار خرابي هاي زلزله را از بين ببرند جاده هاي روستايي و ييلاقي را آسفالت که نه ببخشيد شن ريزي کنند تا کشاورزان و روستاييان زحمتکش به راحتي و سهولت تردد کنند و گردشگران از مناطق بکر وزيبا لذت ببرند بازديدکنند!!!!؟؟؟


- شهرمن شهريست که هنوز يا مديرانش سن مديريتشان به بلوغ نرسيده! يا اينکه سن شهرم به سن بلوغ نرسيده! تا لباس و کفش و کلاه درشان ساکنانش برتن نحيفش بپوشانند


- شهرمن شهري نيست که ماننده ژنده پوشان عهد قجري ملبس،باشد و چهره اي مترصکي داشته باشد؟؟


- شهرمن شهريست داراي رودخانه سفيدرودسد منجيل چشمه هاي آب طبيعي بسيار که آب شرب ندارد که بايد پيروجوان کوچيک بزرگ برا جرعه اي آب دبه به دست مسافتي را در شهر در گرما وسرما پيموده براي تهيه آب که از کيلومترها آورده اند.


- شهرمن ازجمله شهرهايست که داراي بهترين و معتدلترين آب وهوا در سال دارد وهرفصلش زيبايي خاص خودش را دارد که مديرانش بخاطر وسعت زيادش تا بحال نتوانسته اند آنرا به شهري آباد تبديل کنند. شهرمن اصلا پايتخت زيتون ايران نيست


 تا به آن توجه ويژه شود!!!!؟؟

   نظرات   ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :   (الزامی) 
پست الکترونیکی :   
وب سایت :   
متن نظر :   
    info@deilamestan.com   
  ديگر مطالب
تصاويري از شهر ديلمي زبان جيرنده، مركز بخش عمارلوي رودبار زيتون
تصوير پاييزي زيبا از لوشان، شهر آفتاب گيلان
مستنداتي درباره زبان ديرين آذربايجان
نمايي زيبا از اشكورات ديلمي
شعر زيبلون (باد کنک) با گويش ديلمي رودباري
کوه گيشکمر نوده خورگام گيلان، معروف به آشيانه عقابها
طلوع آفتاب عالم تاب بر سرزمين ديلمستان بزرگ، ملومه ديلمان
پيرامون برچسبي که جعفرزاده ايمن آبادي به ميرزا کوچک زد
محصولات پاييزي اشكورات ديلمي
روستاي کلاک، پيرکوه
انارچيني، روستاي انبوه عمارلوي رودبار گيلان
محيط زيست عمارلو نياز به تنفس دارد...